En SMART – tarmkreftpasient, blogginnlegg fra KGJ senteret

En SMART - pasient inngår i forskningsprosjekter med mål om å forebygge tarmkreft, forutsi risiko for tilbakefall, kunne tilby bedre og mer persontilpasset behandling og utvikle bedre metoder for å oppdage tilbakefall. SMART-prosjektet er en del av K. G. Jebsen senter for tarmkreft som ledes av professor Ragnhild A. Lothe.

Lederne av forskningsgruppene i K. G. Jebsen tarmkreftsenter, fra venstre: Rolf I. Skotheim, Arild Nesbakken, Marianne Guren, Ragnhild A. Lothe, Kjell Tveit, Michael Bretthauer | Foto: Terje Heiestad

Mer enn 70 forskere og helsepersonell deltar og fokus er rettet mot dagens kliniske utfordringer av sykdommen. Forekomsten av tykk- og endetarmskreft (heretter: tarmkreft), og dødeligheten er totalt sett høy. Det er stor variasjon i overlevelse blant pasientene. Hovedsakelig behandles tarmkreft med operasjon og en del gis kreftmedikamenter (cellegift/antistoffer) og/eller strålebehandling. Det er også stor variasjon i hvor følsom kreftsvulstene er for medikamentell behandling og man vet for lite om hvor effektiv slik behandling vil være hos den enkelte pasient.

Les hele blogginnlegget her!