Foreslår radikal omlegging av folkehelsetilbud i Norge

I en artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening oppfordrer Mette Kalager ved Universitetet i Oslo og Camilla Stoltenberg ved Folkehelseinstituttet til nytenkning i forbindelse med den planlagte innføringen av Norges tredje kreftscreeningprogram, screening for tykktarmskreft, som for tiden er under planlegging i regi av Helsedirektoratet.

Mette Kalager, Klinisk Effektforskning ved UiO og K.G. Jebsen senter for tarmkreft