Tarmkreft rammer også unge – KGJ senter for tarmkreft mottar gave

Tarmkreft (= tykktarm- og endetarmskreft) er en av de kreftformer som rammer flest nordmenn hvert år, ca 3900 nye tilfeller i året. Antall tilfeller øker med alder og tarmkreft har en relativt høy gjennomsnittsalder. Men sykdommen rammer også unge.

Ole Tobias Wigenstad Myhre er en av de som ble syk i svært ung alder og gikk bort altfor tidlig av denne sykdommen, bare 22 år gammel. Hvert år er det 200-250 unge nordmenn som får tarmkreft; i 2014 fikk 234 personer mellom 10-49 år diagnosen tarmkreft  (Kreftregisteret.no).

Vi ønsker å støtte forskning som kan komme fremtidige pasienter til gode sier Guri Wigenstad Myhre, mor til Ole Tobias, og derfor har vi gitt en gave til K.G. Jebsen senter for tarmkreft.

Det er fremdeles en sykdom som relativt få står frem og snakker om forteller prof Lothe, leder av senteret. Hun takker på vegne av senteret for gaven og for at familien bistår med å sette fokus på sykdommen. Behovet for forskning er stort både innen forebygging og for å oppnå mer presis behandling av den enkelte kreftpasient enn det vi klarer med dagens kunnskap.